Close

Tədris Proqramı

Proqramın adı Tədris müddəti
Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi - Texnik hazırlığı 6 ay
Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi - Mütəxəssis hazırlığı 12ay
Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi - Mütəxəssis hazırlığı (Level 2&3 18-24 ay
Yük qaldırma işləri üzrə texnik (Level 2) 6 ay
Yük qaldırma işləri üzrə mütəxəssis (Level 3) 12 ay
Yük qaldırma işləri üzrə mütəxəssis (Level 3&5) 18-24 ay
Sənaye maşınları operatoru (AITT) 6 ay
Taxtabəndçilik ixtisası üzrə texnik 6 ay
Taxtabəndçilik ixtisası üzrə mütəxəssis 12 ay
Hündürlükdə görülən işlər və iplə dırmanma (Level 1) 6 ay
Hündürlükdə görülən işlər və iplə dırmanma (Level 2) 12 ay