Close

Haqqımızda

HƏDƏFİMİZ, İŞ HƏYATINIZDA QAZANACAĞINIZ UĞURLARDIR !!!

MİSSİYAMIZ

Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə peşəkar texnik və mütəxəssis hazırlanmasına hesablanan elmi və praktiki biliklərin verilməsi, beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan sertifikatların təqdim olunması (Level 2 və 3)

Yük qaldırma işləri üzrə texnik, mütəxəssislərin hazırlanmasına hesablanan elmi və praktiki biliklərin verilməsi, beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan sertifikatların təqdim olunması (Level 2,3 və 5)

Sənaye maşınlarının operatorları (kran, çəngəlli yükləyici, səbət və s.) üçün elmi və praktiki biliklərin verilməsi, beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan sertifikatların təqdim olunması

Taxtabəndçilik ixtisası üzrə beynəlxalq standartlara uyğun texnik və mütəxəssislərin hazırlanması

Hündürlükdə görülən işlər və iplə dırmanma (sənaye alpinizmi) ixtisasları üzrə elmi və praktiki biliklərin verilməsi (Level 1 & 2)

 

NİYƏ BİZ?

 • Azərbaycanda sənaye mütəxəssislərinin hazırlığı üzrə beynəlxalq səviyyəli akreditasiyaya malik ilk peşə təhsili müəssisəsi statusu;
 • Məzunumuz olacaq mütəxəssislərin SWAP, Şahdəniz – 3, Şəfəq və Asiman, yeni Neft Emalı Zavodu tipli ölkə miqyaslı layihələrə çıxışını təmin etmək;
 • Gənc məzun və tələbələrə, həmçinin gələcəyini bu istiqamətdə görənlərə 6 – 12 aylıq intensiv kurslar vasitəsilə beynəlxalq səviyyəli ekspert və mütəxəssis olmaq imkanı yaratmaq.

 

Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Əməyin Mühafizəsi (SƏTƏM) Siyasəti

Kulane EDC işçilərin və tələbələrin təhlükəsizliyini təmin edir.  Ekoloji sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bizim uğurumuz üçün əsas amil olduğunu bilirik.

Kulane EDC Peşə Tədris Mərkəzinin SƏTƏM siyasəti bunlardır:

 • Müvafiq ekoloji və əməyin təhlükəsizliyi qanunlarına və qaydalarına riayət olunmalıdır, Bu, yalnız qanunun tələbi olduğu üçün deyil, həm də bizim işimizdə daha məsuliyyətli olmamız üçün vacibdir;
 • Performansımızı ölçmək, yüksək nəticələr əldə etmək və mərkəzimizin SƏTƏM hədəflərini və məqsədlərini daim təkmilləşdirmək;
 • Ətraf mühitin və əməyin təhlükəsiz idarə olunması sistemlərinin nəzərdən keçirilməsi, mütəmadi monitorinq;
 • İşçilərimizə və tələbələrimizə məsuliyyətlərini və vəzifələrini ən yüksək səviyyədə yerinə yetirmək üçün təhsil və təlim vermək;
 • Audit, qiymətləndirmə və digər keyfiyyət təminatı və keyfiyyətə nəzarət metodları ilə performansın müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilməsi və yoxlanılması;
 • İşçilərin baş vermis və ya baş verə biləcək təhlükəli şəraitlər barədə məruzə etməsini və qəzalarının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək;
 • İşçilərə müvafiq təhlükəsizlik və sağlamlıq məlumatları vermək və onların işlərinin təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən səmərəli yerinə yetirilməsi üçün lazımi təlimlər verməsini tələb etmək; və s.
 • Tərəfdaşlarımıza, filiallarımıza və əməkdaşlarımıza bu siyasətə olan bağlılığımızı bildirmək və onların dəstəyini almaq.

Əsas şərt olaraq bütün işçilər və tələbələr təhlükəsizlik və ekoloji qaydalara riayət etməlidirlər.  Hər bir işçi və ya tələbə özünün və digərlərinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin təhlükəsizliyi üçün fərdi məsuliyyət daşıdığını başa düşməlidir. Bu siyasətin pozulması, məşğulluğun dayandırılması və nizam intizam töhmətinə səbəb olacaqdır.

EMİN AĞAYEV
Təsisçi