Close

ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

Beynəlxalq Akreditasiyaya malik ilk Peşə Təhsili Müəssisəsi

Məzunlarımızın ölkə miqyaslı layihələrə çıxış imkanı

6-12-24-36 aylıq tədris programı vasitəsilə beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis olmaq imkanı

Batareya və UPS Sistemlərinin quraşdırılması

BEYNƏLXALQ TEXNİKİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ

 " IPS " Elektrik Quraşdırması –EI05 Batareyanın və UPS Sistemlərinin Quraşdırılmasının Texniki Qiymətləndirməsi – Namizəddən 30 amperlik halqalı əsas dövrəyə ehtiyat mühafizəni quraşdırmaq üçün tək Fazalı Batareya UPS sistemini quraşdırması tələb olunur, namizəd qaydalara uyğun olaraq quraşdırmanı sınaqdan keçirəcək və yoxlayacaq.

HƏDƏFLƏR- Namizədin 30 amperlik halqalı əsas dövrəyə ehtiyat mühafizəni təmin etmək üçün tək Fazalı Batareya UPS sistemini quraşdırmaq bacarığına və biliyinə  malik olmasını təmin etmək və sınaq və funksiya yoxlamasını həyata keçirmək. Bütün işlərin qaydalara və təsdiqlənmiş sənaye təcrübələrinə uyğun olmasına əmin olmaq.

Texniki Qiymətləndirmə Tələbləri

Müxtəlif ölçülü və tipli vintaçan çeşidləri (düz,çarpaz)

Kabel və aksesuarların çeşidi

Yan kəsicilər

Daşınan elektrik alətləri

Torpaqlama qolu

Lentlər

Uyğun tək fazalı UPS sistemi

Soyma bıçağı

Faza lentləri

Test avadanlıqlarının çeşidləri

Sonluqlar üçün sixaclar

Vintlərin və sıxacların çeşidi

Yerli qayda-qanunların sürəti

Fərdi mühafizə vasitələri

Qiymətləndiricinin təlimatları

Model Cavab Vərəqi

Namizədin sual kitabçası

İmtahan Nəticələri Hesabatı

Namizəd təyin olunmuş 30A halqalı əsas dövrədə elektrik kəsilməsi halında akkumulyatorun ehtiyatla təmin edilməsi üçün UPS sistemini spesifikasiyaya uyğun quraşdırmalıdır. Layihələndirilmiş sınaq sahəsi yaxşı işıqlandırmaya malik olmalı və istənilən istehsal sahəsindən uzaq olmalıdır. İmtahan verən namizədin quraşdırma və sınaqları spesifikasiyaya uyğun olaraq və müəyyən edilmiş iş təcrübəsinə riayət etməsini təmin etməlidir.

İmtahan edən şəxs quraşdırma üçün tələb olunan zəruri avadanlıq və quraşdırma üçün naqil diaqramını təmin etməlidir, namizədin tanınmış sənaye təcrübələrinə uyğun olaraq dövrənin naqillərinin çəkilməsi, dayandırılması, sınaqdan keçirilməsi və funksiyalarının yoxlanılmasını təşkil etməsi gözlənilir.

Namizədin düzgün quraşdırma, dayandırma, sınaq və funksiya yoxlama üsullarından istifadə edərək, Batareya UPS sistemi tərəfindən dövrəyə təcili ehtiyat mühafizəsini təmin etmək üçün testi tamamlaması və “KEÇDİ” əldə etmək üçün təhlükəsiz iş təcrübələrini tətbiq etməsi gözlənilir. Namizəd müəyyən edilmiş meyarlara nail olmadıqda, bu, “İMTİNA EDİLDİ” kimi qeyd olunur və test fəaliyyətində uyğun gəlməyən meyarlar haqqında qısa qeyd edilir.

Namizəd bütün praktiki test bölmələrində KEÇDİ qeyd etməli və çoxsaylı seçim bölməsində minimum 80%  toplamalıdır.