Close

ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

Beynəlxalq Akreditasiyaya malik ilk Peşə Təhsili Müəssisəsi

Məzunlarımızın ölkə miqyaslı layihələrə çıxış imkanı

6-12-24-36 aylıq tədris programı vasitəsilə beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis olmaq imkanı

Fövqəladə İşıqlandırmanın Quraşdırılması

BEYNƏLXALQ TEXNİKİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Texniki Qiymətləndirmə – Namizəddən baxımlı və baxımsız Fövqəladə işıq dövrəsi qurmaq üçün işıqlandırma sxemi quraşdırması tələb olunur. Bitirdikdən sonra namizəd test və funksiya yoxlamasından keçir. Hamısı qaydalara uyğunlaşmalıdır.

Namizədin baxımlı və baxımsız fövqəladə işıqlarını ehtiva edən işıqlandırma dövrəsini quraşdırmaq və dayandırmaq bacarığına, biliyinə və qabiliyyətinə malik olmasını təmin etmək və sınaq və funksiya yoxlamasını həyata keçirmək üçün bütün işlər qaydalara və tanınmış sənaye təcrübələrinə uyğun olmalıdır.

Texniki Qiymətləndirmə Tələbləri

Müxtəlif ölçülü və tipli vintaçan çeşidləri (düz,çarpaz)

Kabel və aksesuarların çeşidi

Yan kəsicilər

Daşınan elektrik alətləri

Torpaqlama qolu

Lentlər

Uyğun tək fazalı UPS sistemi

Soyma bıçağı

Faza lentləri

Test avadanlıqlarının çeşidləri

Sonluqlar üçün sixaclar

Vintlərin və sıxacların çeşidi

Yerli qayda-qanunların sürəti

Fərdi mühafizə vasitələri

Qiymətləndiricinin təlimatları

Model Cavab Vərəqi

Namizədin sual kitabçası

İmtahan Nəticələri Hesabatı

Namizəd işıqlandırma sxemini minimum bir təmir olunan və bir təmir olunmayan fövqəladə işıq dövrəsi daxil etmək üçün quraşdırmalıdır. Layihələndirilmiş praktiki sahə yaxşı işıqlandırmaya malik olmalı və istənilən istehsal sahəsindən uzaq olmalıdır. İmtahan verən namizədlərin quraşdırma və sınaqları spesifikasiyaya uyğun olaraq və müəyyən edilmiş iş təcrübəsinə riayət etmələrini təmin etməlidir.

Qiymətləndirici quraşdırma üçün tələb olunan zəruri avadanlığı təmin etməlidir, sadə tərtibat rəsmindən başqa heç bir rəsm imtahançı tərəfindən təqdim edilməməlidir, namizədin tanınmış sənaye təcrübələrinə uyğun olaraq dövrənin birləşməsini təşkil etməsi gözlənilir.

Namizədin düzgün quraşdırma, dayandırma, sınaq və funksiya yoxlama üsullarından istifadə edərək, işıqlandırma dövrəsini yaratmaq və "KEÇDİ" əldə etmək üçün təhlükəsiz iş təcrübələrini tətbiq edərək  testi tamamlaması gözlənilir. Namizəd müəyyən edilmiş meyarlara nail olmadıqda, bu, “İMTİNA EDİLDİ” kimi qeyd olunur və test fəaliyyətində uyğun gəlməyən meyarlar haqqında qısa qeyd edilir.

Namizəd bütün praktiki test bölmələrində KEÇDİ qeyd etməli və çoxsaylı seçim bölməsində minimum 80%  toplamalıdır.

                                  NAMIZƏDLƏR ÜÇÜN TƏLİMATLARI

Texniki Qiymətləndirmə – Namizəddən baxımlı və təmir olunmayan Fövqəladə işıq dövrələrini, sınaq və funksiya yoxlamasını daxil etmək üçün işıqlandırma sxemi quraşdırması tələb olunur. Bunlar hamısı qaydalara uyğun olmalıdır.

Hədəflər - Namizədin təmir olunan və təmir olunmayan fövqəladə işıq qurğularını ehtiva edən işıqlandırma dövrəsini quraşdırmaq və dayandırmaq, sınaq və funksiya yoxlamasını həyata keçirmək, qaydalara və tanınmış sənaye təcrübələrinə uyğun olması üçün bütün işləri yerinə yetirmək bacarığına, biliyə və qabiliyyətə malik olmasını təmin etmək.

Praktiki Test – Namizəddən təmir olunan və təmir olunmayan fövqəladə işıq qurğlarını, sınaq və funksiya yoxlamasını daxil etmək üçün işıqlandırma sxemi quraşdırması tələb olunur. Bunlar hamısı qaydalara uyğun olmalıdır.